Två kvinnor samtalar med varandra.

Älvsjö boendestödteam

Sjättenovembervägen 206

Visa på karta

Älvsjö boendestödsteam vänder sig till dig som har svårt att få vardagslivet att fungera på grund av psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Vi ger stödet till dig som bor en egen bostad.Fakta

Typ av service
Boendestöd
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal

Om verksamheten

Vi arbetar tillsammans med dig i och utanför hemmet. Vi arbetar med kontaktmannaskap, strukturer och rutiner utifrån dina behov. Vårt mål är att du ska kunna bo kvar hemma och leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån dina förutsättningar och behov.

Inflytande

Hos oss kan du påverka din situation. Du har inflytande och delaktig i hur insatsen hos oss ska genomföras. Målet är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som det är möjligt. Vi tar gemensamt fram en genomförandeplan som beskriver vilka aktiviteter som ska göras.

Syftet med genomförandeplanen är att skapa en tydlig struktur för genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. Genom planen tydliggörs både för dig och vår personal vad som ska göras, vem som ska göra vad samt, när och hur det ska göras. Genomförandeplanen utformas tillsammans dig, dina anhöriga och gode man och utgår från dina behov.

Målgrupp

Älvsjö boendestödteam är öppen för dig som är mellan 18 och 64 år. Du behöver ett biståndsbeslut.

Särskild kompetens

Vi som jobbar vid boendestödet är utbildade boendestödjare. All personal har psykiatrisk utbildning och lång erfarenhet av att arbeta inom psykiatrin.

Hitta hit

Uppdaterad