Grafisk bild som visar ett hjärta och två händer.

A Domicil Hemtjänst

Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen

Visa på karta

Verksamheten bedriver vård och omsorg enligt SoL och erbjuder boendestöd. Syftet är att ge praktisk, pedagogisk och social vård samt stöd i den dagliga livsföringen. Vi riktar oss till särskilda målgrupper och insatsen utförs i det egna boendet.Fakta

Typ av service
Boendestöd
Verksam i
Bromma, Enskede-Årsta-Vantör, Hässelby-Vällingby, Skärholmen, Hägersten-Älvsjö, Järva
Organisationsform
Privat
Webbplats
http://www.adomicil.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Om verksamheten

Verksamhetens arbetssätt utgår från Individens behov i centrum (IBIC) som är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt. Behoven och önskemålen om stöd ser väldigt olika ut för varje individ i målgruppen. Därför anpassas uppdraget efter den enskildes behov och möjlighet att utveckla ett fungerande vardagsliv med ett mångsidigt innehåll. En individuell och flexibel genomförandeplan upprättas tillsammans med den enskilde. Den enskilde får en eller flera kontaktpersoner som har en kontinuerlig dialog med den enskilde för att planera insatsen tillsammans. Den enskilde ska ha möjlighet att framföra synpunkter och vara delaktig i sin vardag och i planeringen. Uppdraget omfattar även aktiviteter utanför boendet och stöd till den enskilde vid kontakter med myndigheter.

Särskild kompetens

Kompetent personal med adekvat utbildning och erfarenhet utför våra uppdrag. Verksamheten kräver pedagogisk utbildning eller en utbildning inom vård- och omsorg på gymnasienivå. Vi strävar också efter att ha kompetenta personer med högskoleutbildning som socionom eller beteendevetare inom personalstyrkan. Personalen har också omfattande erfarenhet och kompetens av vård och omhändertagande av individer inom målgruppen med annan etnicitet än svensk. Vår verksamhet ser till att personalen får kontinuerlig utbildning, fortbildning och handledning. Verksamheten strävar efter att ett fåtal personer stödjer den enskilde för att skapa en fungerande relation och god kontinuitet.

Övrig information

Genomförandet av insatserna ska präglas av en hög grad av delaktighet. Personalstyrkan ska ha rätt uppfattning om uppdraget och dess mål. Verksamheten gör en förberedelseplan inför nya uppdrag. Detta innebär att vi gör en bedömning av vilken kompetens som behövs för uppdraget.

Hitta hit

Uppdaterad