Vardaga Södermalm, team Högalid

Hornsbruksgatan 3A, nb 117 34 Stockholm

Verksamheten bedriver ledsagarservice, avlösarservice och hemtjänst i det geografiska området Södermalm stadsdelsförvaltning enligt SoL främst för äldre personer men även för yngre personer med funktionsnedsättning dygnet runt.

Fakta

Typ av service
Avlösning SoL
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Privat
Webbplats
https://vardaga.se/verksamheter/hemtjanst-sodermalm-team-hogalid/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Bemannad reception
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Om verksamheten

Vardaga Hemtjänst Team Högalid har stor erfarenhet av arbete inom ledsagarservice, avlösarservice och hemtjänst. Vi har en mycket kompetent personal som finns på plats dygnet runt, året om. Verksamheten har två geografiskt indelade grupper med var sin gruppchef samt en gruppchef som sköter kvällsteamet. En administrativ assistent finns även på enheten, ansvarig för bland annat bemanning, löne- och nyckelhantering. Verksamheten har sin nattpatrull på Vardaga hemtjänst team Tanto. Totalt är det cirka 100 personer anställda på enheten varav 57 är tillsvidareanställda.

Särskild kompetens

Vi har uppnått höga resultat i Socialstyrelsens kvalitetsundersökningar. Vi har bland annat fått mycket gott resultat i både bemötande och att vi kommer på avtalad tid och tar hänsyn till individernas egna åsikter och önskemål. Vårt mål är att man skall känna sig trygg och nöjd med våra insatser. Vi arbetar för att möjliggöra för dig att leva så som du önskar. För att åstadkomma detta arbetar vi personcentrerat, det vill säga vi ser till dina behov, förmågor, mål och intressen. Utifrån denna information och ditt beviljade biståndsbeslut upprättar vi din genomförandeplan. Vi har personal som är speciellt utbildade i demenssjukdomar. Vår målsättning med ett demensteam är att ge personer med demenssjukdom/minnessvårigheter bättre omvårdnad.

Övrig information

Vi gör alltid hembesök hos dig som planerar att anlita oss som utförare. För oss är det viktigt att vi tillsammans går igenom de insatser du behöver. För oss är det viktigt att du får hjälp av personer som du trivs med, litar på och som tar ansvar för att du får den hjälp, omsorg och det stöd du beviljats. Därför arbetar vi med kontaktmannaskap. Det innebär att en i personalstyrkan utses till din kontaktman och att det är denna person som i första hand hjälper dig.

Hitta hit

Uppdaterad