Omsorgskraft Sverige AB – ledsagning

Elinsborgsbacken 22

Visa på karta

Omsorgskraft Sverige AB är det lilla nära bolaget som sätter dig, dina behov och önskemål i fokus. Vår välutbildade personal finns till ditt förfogande som hjälp och stöd när du behöver det och på det sätt du vill ha det.Fakta

Typ av service
Avlösning SoL
Verksam i
Bromma, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hässelby-Vällingby, Kungsholmen, Skarpnäck, Skärholmen, Södermalm, Hägersten-Älvsjö, Järva, Norra innerstaden
Organisationsform
Privat

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Mål och riktlinjer

Vårt mål är att öka varje individs möjlighet till ett självständigt liv, eget ställningstagande, delaktighet och ansvarstagande. Vi erbjuder social service hjälp och stöd för funktionshindrade.

Personalens kompetens

Vår välutbildade personal har adekvat utbildning för de arbeten de utför. Det gäller vårdbiträdesutbildning, undersköterskeutbildning eller barnskötarutbildning för vår omsorgspersonal. Vi har även tillgång till sjuksköterska.

All personal talar och skriver god svenska och några talar och skriver även kundernas språk. Finsktalande personal finns. Vi har mer än 20 års erfarenhet inom sjukvård och omsorgsarbete, även erfarenhet av att arbeta med demenssjuka.

Inflytande

I vår verksamhet är delaktighet och ansvarstagande en förutsättning för att lyckas. Omsorgskraft upprättar en genomförandeplan utifrån biståndsbeslutet tillsammans med kunden, närstående/god man. Planen innehåller ett huvudmål, ett eller flera delmål och hur och när beviljade insatser genomförs.

Övrigt

Kundens behov är alltid i centrum. Vi erbjuder ledsagarservice och avlösarservice enligt LSS.

Hitta hit

Uppdaterad