Omsorg Vi Care – ledsagarservice

Rinkebyplan 8

Omsorg Vi Care är ett mångkulturellt omsorgsföretag som utför ledsagning och avlösning. Vi sätter individen i centrum och ger kulturell och språklig anpassad omvårdnad och service som stämmer överens med den enskildes behov och krav.

Fakta

Typ av service
Avlösning SoL
Verksam i
Bromma, Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Järva
Organisationsform
Privat

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Mer om oss

Omsorg Vi Care utför våra tjänster med hög servicenivå, djup kunskap, stor respekt för och stort självbestämmande från kunden.

Mål och inriktning

Varje människa är unik, därför arbetar vi utifrån dina önskemål och behov

Personalens kompetens

Omsorg Vi Care är ett mångkulturellt omsorgsföretag, rekryteras medarbetarna förutom för sin grundkompetens, även för sina specialkompetenser och språkkunskaper, förutom svenska som är en självklarhet. Fortbildning, handledning sker kontinuerligt utifrån den enskildes och medarbetarens behov och önskemål.

Inflytande

Den enskilde ska ges inflytande över rekrytering, insatsernas utformning och tider när insatsen ska ges.

Hitta hit

Uppdaterad