Logotyp Nami

Nami personlig assistans och ledsagarservice

Dalslandsgatan 2, 118 58 Stockholm

Visa på karta

Nami personlig assistans och service erbjuder dig med psykisk och fysisk funktionsnedsättning, ledsagning och avlösarservice inom Stockholms stad.Fakta

Typ av service
Avlösning SoL
Verksam i
Bromma, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hässelby-Vällingby, Kungsholmen, Skarpnäck, Skärholmen, Södermalm, Hägersten-Älvsjö, Järva, Norra innerstaden
Organisationsform
Privat

Mer om oss

Vårt stöd är både praktiskt och socialt och tillsammans tillvaratar vi dina behov, dina önskemål och intressen för att ge dig en bättre vardag med ökad livskvalitet.

Mål och inriktning

Vår ledsagnings- och avlösarservice ger dig möjlighet att leva ett självständigt liv med goda levnadsvillkor. Vi utformar ett individuellt anpassat stöd just för dig utifrån dina förutsättningar, möjligheter samt intressen och det ges på ett sådant sätt att det stärker och utvecklar din personliga förmåga.

Du kommer att få välja, planera, genomföra och avsluta dagliga aktiviteter med ledsagning eller avlösarservice som hjälp och stöd.

Personalens kompetens

Matchning av din ledsagning och avlösarservice sker utifrån din behov och intressen. Hos oss finns personal med särskild kompetens och kunskaper så som olika kulturell bakgrund och språk. Våra personal har kompetens inom bland annat finska, somaliska, turkiska, tigrinja, persiska och arabiska.

Inflytande

Vi säkerställer att du har inflytande och känner delaktighet i din situation genom kort- och långsiktiga planeringar där dina intressen tillvaratas. Du kommer att få möjlighet att uttrycka dina önskningar. Det är viktigt för oss att du känner att du har möjlighet att påverka din livssituation med stöd av ledsagning eller avlösarservice.

Att ha inflytande och vara delaktig betyder att du ska kunna påverka beslut på olika nivåer och kunna bestämma själv i olika vardagssituationer.

Hitta hit

Uppdaterad