Kura Omsorg i Sverige AB

Vendevägen 85 A, 182 91 Danderyd

Grunden i vår verksamhet är att varje människa är unik. Alla har rätt till att leva fullt ut. Vi arbetar hårt för att skapa en värdefull och intressant vardag utifrån dina specifika förutsättningar. Inget uppdrag är för stort eller för litet.

Fakta

Typ av service
Avlösning SoL
Verksam i
Bromma, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm, Norra innerstaden
Organisationsform
Privat
Webbplats
https://www.kuraomsorg.se/sv

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Om verksamheten och inriktning

Vi som organisation har mer än 10 års samlad erfarenhet av olika delar av assistans, ledsagning och avlösarservice. Vi arbetar efter våra kärnvärden som är: glädje, engagemang och trygghet. Vi vill att du ska ha stort inflytande gällande utformandet av insatsen och att du ska få vara delaktig utifrån din egen vilja och förmåga. Vi värdesätter ett gott samarbete med vårdnadshavare, god man eller förvaltare där kontinuerlig kontakt sker via fysiska möten, telefon och mejl. Samarbete är en självklarhet för oss.

Särskild kompetens

All anställd personal har den utbildning och kompetens som krävs för att utföra en säker, trygg och komplett insats. Vår långvariga kompetens kring olika funktionsnedsättningar och hjälpbehov som är kopplade till nedsättningen möjliggör en kontinuitet och stabilt utförande av insatsen. Inom vår verksamhet finns utbildade HLR-instruktörer och vi arbetar årligen med utbildning i HLR, det vill säga hjärt- och lungräddning. Vår vision är att alla anställda ska ha utbildning i HLR.

Språk

Framförallt svenska och engelska men i viss utsträckning även bosniska och arabiska.

Övrig information

Kontakta enhetschef Johnny Thalberg för mer information.

Hitta hit

Uppdaterad