Personer på gemensam utflykt.

Enheten för personligt stöd Hägersten-Älvsjö (avlösning SoL)

Spikskogatan 3

Visa på karta

Du som är under 65 år kan välja avlösning eller ledsagning hos Enheten för personligt stöd Älvsjö när du blivit beviljad insatsen. Vårt kontor ligger centralt i Älvsjö centrum.Fakta

Typ av service
Avlösning SoL
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Du som har en funktionsnedsättning har rätt till goda levnadsvillkor och förutsättningar att att leva ett så självständigt liv som möjligt. Utifrån behov, önskemål och förutsättningar i beslutet erbjuder vi dig god omvårdnad. Så långt som möjligt erbjuder vi assistans efter behov och önskemål.

Vi erbjuder avlösarservice, ledsagarservice och personlig assistans.

Inflytande

Tillsammans med dig utformar vi en genomförandeplan. I planen utgår vi från dina behov och önskemål samt förutsättningar i beslutet som ligger till grund för insatsen.

I genomförandeplanen beskriver vi arbetssätt och rutiner som gäller för just dig. På så vis har du möjlighet att påverka din vardag och vilken hjälp som du behöver. Vi följer upp att genomförandeplanen fungerar och att vi följer planen.

Vid behov kan din din gode man eller någon annan som företräder dig också medverka när vi utformar genomförandeplanen.

Du har stort inflytande vid rekrytering av våra medarbetare och väljer själv din avlösare så långt som det är möjligt.

Hitta hit

Uppdaterad