Grafisk bild som visar ett hjärta och två händer.

AB Hemstöd24 Omsorg, ledsagning och avlösarservice

Långsjövägen 65

Visa på karta

AB Hemstöd24 Omsorg erbjuder ledsagning och avlösarservice enligt SoL och LSS på ett tryggt och ändamålsenligt sätt.Fakta

Typ av service
Avlösning SoL
Verksam i
Bromma, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hässelby-Vällingby, Kungsholmen, Skarpnäck, Skärholmen, Södermalm, Hägersten-Älvsjö, Järva, Norra innerstaden
Organisationsform
Privat

Mål och inriktning

Vårt specifika mål med ledsagningsinsatser är underlätta för personer med funktionshinder att delta i samhällsaktiviteter, kulturarrangemang och bidra till en rikare fritid. Ledsagning kan till exempel ges för besök hos vänner eller för att delta i fritidsaktiviteter eller resor.

Det specifika målet med avlösarservicen är att vara en pålitlig, trygg samarbetspartner som erbjuder såväl anhöriga ska få avlastning och vila eller genomföra egna aktiviteter.

AB Hemstöd24 Omsorgs mål är enskildes behov av vård och omsorg i centrum. Vilket innebär, att utifrån dina behov, möjligheter och önskemål får din personliga omvårdnad och service utformad med ett stort inflytande.

Vi är mycket flexibla kring dina insatser. Vi arbetar efter att försöka lösa dina behov och önskemål.

Personalens kompetens

Vår personal är anställd utifrån att de har den kompetens som efterfrågas av varje enskild omsorgstagare. Många av våra anställda har utbildning till undersköterska, vårdbiträde eller har motsvarande erfarenhet att arbeta inom vård och omsorg. Vår personal talar svenska men vi har kompetens inom flera andra språk.

Inflytande

Delaktighet och inflytande är reglerat i olika lagstiftningar. Den enskilde ska ges möjlighet till inflytande och medbestämmande vid utformningen och genomförandet av råd och stöd enligt LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. I samband med att en insats beviljas enligt LSS kan, på den enskildes begäran, en individuell plan upprättas.

Målet för insatserna enligt lagen ska vara att främja människors jämlikhet i levnadsvillkor och fulla delaktighet i samhällslivet. AB Hemstöd24 Omsorg är grundad på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.

Hitta hit

Uppdaterad