E-tjänster inom funktionshindersområdet

I Stockholms stad finns olika e-tjänster som du kan logga in på i dina kontakter med staden. Du behöver bank-id för att använda e-tjänsterna.

Ansök om stöd och service

Ansök om stöd och service via e-tjänsten.

Uppdaterad