E-tjänster inom funktionshindersområdet

Möjligheten att ansöka via e-tjänsten är stängd under perioden 20 februari till 7 april på grund av tekniska förbättringsåtgärder.

Vi hänvisar dig till din stadsdelsförvaltning eller Kontaktcenter Funktionsnedsättning.

Uppdaterad