Praktikcentrum Spånga-Tensta

Spånga Stationsväg 55, 163 51 Spånga

Med rätt stöd tror vi att alla kan få ett arbete. I våra verksamheter Praktikcentrum och IPS-teamet Spånga-Tensta möter du arbetskonsulenter som tror på dina förmågor och som ger dig stöd hela vägen till anställning.

Fakta

Typ av service
Sysselsättning
Verksam i
Spånga-Tensta
Organisationsform
Kommunal
Inriktning
Arbetsinriktning

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Praktikcentrum

Praktikcentrum vänder sig till dig med funktionsvariation som har rätt till insats via lagen om stöd och service till personer med funktionsnedsättning (LSS) och vill ha en arbetsplatsförlagd praktik och delta i arbetslivet.

Arbetskonsulenterna har många års yrkeserfarenhet och utbildning i den evidensbaserade metoden supported employment för att ge stöd till personer med funktionsvariationer som vill delta i arbetslivet. Din arbetskonsulent arbetar aktivt med att hitta rätt praktikplats just för dig och kommer att vara med dig under hela introduktionsprocessen. Vill du varva praktiken med studier kan personalen vara behjälpliga i kontakten med Lärvux, arbetsinriktade sfi-utbildningar eller komvux och högskola.

IPS-team Spånga-Tensta

IPS-teamet Spånga-Tensta vänder sig till dig med psykisk funktionsnedsättning som har en önskan om att komma ut i arbete eller börja studera. Det viktigaste är inte dina tidigare yrkes- eller studieerfarenheter utan att du har en vilja att börja arbeta. I verksamheten finns arbetskonsulenter med utbildning i Individuell placering och stöd (IPS) som är en evidensbaserad metod för arbetsrehabilitering som är särskilt anpassad för personer med psykisk ohälsa. Målet med IPS är att du ska få och behålla ett arbete med lön.

Hur fungerar IPS?

Efter ett första möte med en arbetskonsulent gör vi en kartläggning av dina intressen, möjligheter och mål. Arbetskonsulenten kontaktar arbetsplatser som matchar dina önskemål och du får stöd av arbetskonsulenten att presentera dig för arbetsgivaren.

När vi hittat en arbetsplats som tar emot dig för arbetsprövning följer arbetskonsulenten med dig. Ditt stöd anpassas efter dina behov och finns så länge du behöver det. När du kommer till en ny arbetsplats börjar det ofta med en praktik.

Så gör du

Du kontaktar din biståndshandläggare som skickar en beställning om insats hos oss om du redan har ett beslut.

Ring eller mejla oss så kan vi boka ett studiebesök. Praktikcentrum och IPS-team Spånga-Tensta ligger centralt i Spånga, nära bussar och pendeltåg.

Välkommen till oss!

Hitta hit

Uppdaterad