Trondheimsgatan 3

Trondheimsgatan 3

Målgruppen är personer som tillhör LSS personkrets 1. Vi arbetar bland annat med tydliggörande pedagogik och TBA (tillämpad beteendeanalys).

Fakta

Typ av service
Servicebostad LSS
Verksam i
Järva
Organisationsform
Privat

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Boendemiljö


Trondheimsgatans servicebostad är belägen i Husby med närhet till kommunikationer och mataffär. Tolv av verksamhetens lägenheter finns på samma våningsplan i ett flerfamiljshus där även personalen finns. Ytterligare två lägenheter ligger i närheten. Personal finns tillgänglig dygnet runt. Verksamheten har tillgång till en träfflokal inom gångavstånd där vi erbjuder aktiviteter som bland annat gemensamma middagar, firande av högtider, matlagning, TV-spel och sällskapsspel. Där har vi även husmöten och studiecirklar regelbundet.


Mat och måltider


Du får möjlighet att laga måltider i ditt eget hem med individanpassat stöd om du behöver. Det finns också möjlighet för dig att delta vid gemensamma middagar, festligheter och restaurangbesök.


Personalens kompetens


Personalgruppen har utbildning i form av undersköterska, beteendevetare, socionom eller har gått omvårdnadsprogrammet.


Inflytande


Du får stöd utifrån dina individuella behov och önskemål. Du får en stödperson som tillsammans med dig upprättar en genomförandeplanen där ni kommer överens om hur ditt stöd ska utformas. Du erbjuds veckovisa möten med stödperson samt deltagande vid husmöten. På verksamheten finns möjlighet att lämna synpunkter och klagomål anonymt i särskild avsedd låda

Hitta hit

Uppdaterad