Nordenflychtsvägens servicebostad

Nordenflychtsvägen 62

Nordenflychtsvägens servicebostad vänder sig till dig med lindrigt utvecklingsstörning eller neuropsykiatrisk diagnos. Serviceboendet är beläget i Hornsberg.

Fakta

Typ av service
Servicebostad LSS
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Mål och inriktning

Målgruppen är vuxna tillhörande personkrets 1 enligt 9:9 § LSS. Vi erbjuder den enskilde stöd, service och omvårdnad enligt beställning. Vi arbetar alltid med individen i fokus. Vårt mål är att ge varje individ en meningsfull tillvaro och ökad delaktighet i samhället.

Boendemiljö

Lugnt beläget i ett flerfamiljshus. En liten bit utanför servicebostaden finns det flera restauranger, caféer, bussar och närhet till vatten. Nordenflychtsvägens servicebostad har funnits sedan 2017 och har åtta fullvärdiga lägenheter fördelat i så kallat ”trapphusboende” vilket innebär att lägenheterna är fördelade på olika plan i byggnaden.

Till servicebostaden hör också en gemensamhetslägenhet med sällskapsytor där personal finns tillgänglig. Gemensamma aktiviteter såsom middagar, kvällsträffar och filmkvällar erbjuds i gemensamhetslägenheten.

Till huset hör en takterrass med tillhörande utomhuskök och grill som de boende har tillgång till och kan nyttja. Högtider uppmärksammas och firas gemensamt.

Medarbetare

Här arbetar en engagerad personalgrupp med bemanning dag, kväll samt helg. Personalen har lång erfarenhet av att arbeta med funktionsnedsatta och har för arbetet relevant utbildning. 

Varje brukare har en stödperson på boendet som har huvudansvaret för att hen får det stöd som hen har behov av samt att insatserna blir utförda på ett korrekt sätt. Tillsammans med stödpersonen har den boende kontinuerliga planeringsmöten. 

Stödpersonen är också en viktig del i kontakten med externa samverkansparter så som anhöriga, goda män och daglig verksamhet. Alla medarbetare är certifierade i Stockholm stads pedagogiska ramverk och arbetar med metoden tydliggörande pedagogik och låg affektivt bemötande. Personalgruppen får handledning en gång i månaden med syfte att utveckla sitt arbete och öka kvaliteten i stödet och servicen som ges.

Delaktighet och inflytande

Brukaren är delaktig i utformandet av insatserna i genomförandeplanen tillsammans med stödperson. Brukarna har inflytande över verksamheten genom bland annat möjligheten att delta i aktivitetsplaneringen.

Brukarråd  

Två till fyra gånger per år bjuds brukarrepresentanter in till enhetens brukarråd. Brukarrådet är ett forum där samlade erfarenheter, önskemål och behov lyfts för att öka kvaliteten i våra verksamheter.

Lämna synpunkter

Vårt mål är att hålla en god kvalitet i vår verksamhet. Om du har synpunkter, beröm eller förslag på förbättringar får du gärna kontakta oss direkt eller fylla i följande formulär: 

Tyck till om verksamheterna inom Kungsholmens stadsdelsnämnd

LSS-hälsa

Vi samarbetar med LSS-hälsan som erbjuder bland annat sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och MAS (mediciniskt ansvarig sjuksköterska).

LSS-hälsan 

Samverkan med anhöriga och godemän 

En gång per termin har vi samverkansträff med godemän och anhöriga där personal, scheman, förbättringar samt synpunkter och önskemål diskuteras. Alla anhöriga och gode män bjuds också in till adventsfika varje första advent. 

Nyhetsbrev

Fyra gånger per år skickar enheten ut nyhetsbrev till godemän och anhöriga med information om vad som är på gång på enheten/boendena. 

Hitta hit

Bilder

Uppdaterad