Karlbergsvägen 59

Karlbergsvägen 59

Servicebostaden Karlbergsvägen 59 drivs på uppdrag av Norrmalms stadsdelsförvaltning. Vi inriktar sig till oss till personer som tillhör personkrets 1.

Fakta

Typ av service
Servicebostad LSS
Verksam i
Norrmalm
Organisationsform
Privat
Webbplats
http://www.frosunda.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
Om ikoner för tillgänglighet

Om verksamheten och inriktning

Det är kundens behov och önskemål som styr medarbetarnas insatser. Arbetstiderna är också anpassade efter när de boende behöver insatser. Våra boenden ska ge trygghet, personlig utveckling och goda levnadsvillkor. Det åstadkommer vi genom att ge individuellt anpassat stöd och en service som ger högsta möjliga livskvalitet. Tillsammans upprättar vi en genomförandeplan som ligger till grund för det dagliga stödet.

Här bestämmer kunden
På Frösunda Omsorg har vi en tydlig idé. Hos oss får kunderna bestämma själva. Vi har märkt att då trivs de som bäst. Och då kan vi som jobbar här ge den bästa omsorgen.

Kundens fokus
För att våra kunder ska kunna bestämma hur de ska leva sina liv är det avgörande att vi vet vad de vill. Den kunskapen får vi genom ett omfattande arbete med social dokumentation och uppföljningar. Och istället för att ha fokus på kunden intar vi kundens fokus – alltså vad som är viktigt för kunden och inte vad omgivningen tycker är viktigt för den individen. Det skiljer oss från mängden och är grunden för kvaliteten i vårt jobb.

För oss är det viktigt att kunden känner sig delaktig i samhället och erbjuds stimulerande aktiviteter. Vi erbjuder möjlighet till månadens aktivitetskatalog, besök av terapihund, och anpassad läsning.


För att kunden ska erbjudas god livskvalitet så arbetar vi med kartläggningsmaterialet FUNCA.

Målgrupp

LSS personkrets 1.

Innemiljö

Karlbergsvägens servicebostad består av nio servicelägenheter på Karlbergsvägen, Birkagatan och på Tomtebogatan i Birkastaden, en lugn och fin innerstadsmiljö med mycket grönt och lummiga gårdar. En etta, sju tvåor och en trea. Den enda lägenheten med balkong är ettan. Lokal för gemensamma aktiviteter och personallokaler ligger på Karlbergsvägen 59.

Utemiljö

Centralt belägna servicelägenheter i lugn innerstadsmiljö med närhet till stadens service och utbud.

Särskild kompetens

Vi har kompetens kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Kommunikationer – hur hittar man hit

Servicebostaden ligger nära Sankt Eriksplan där det går bussar och tunnelbana.

Hitta hit

Uppdaterad