Bygdevägen

Bygdevägen 27 C, Sollentuna

På Bygdevägen bor du i en miljö präglad av Glädje, Engagemang och Respekt. Hos oss finns det möjlighet till aktiv fritid och utveckling. Det är varje boende som bestämmer över sitt eget hem. Personalen arbetar utifrån dina behov och önskemål.

Fakta

Typ av service
Servicebostad LSS
Verksam i
Utanför Stockholm
Organisationsform
Privat
Webbplats
https://solom.se/tjanster/vuxna-med-funktionsnedsattning/serviceboende/bygdevagen/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Verksamhetens inriktning

Arbetssättet utgår ifrån Motiverande samtal, lågaffektivt bemötande samt tydliggörande pedagogik där stödet anpassas utifrån varje individs behov och önskemål. Vårt mål är att alla boenden hos oss ska känna delaktighet, självständighet och trygghet i sitt boende utifrån sina egna individuella förutsättningar och behov.

Målgrupp

Bygdevägen är en servicebostad och antal platser i tillståndet är 7 vuxna personer som omfattas av personkrets 1 enligt 1 § LSS. Målgruppen är personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Boendet vänder sig till dig som klarar av att bo i egen lägenhet med stöd av personal.

Miljö

Innemiljö

Verksamheten ligger i ett flerfamiljshus och är byggt 2017. De sju lägenheterna är utspridda i samma trapphus och knutna till en gemensamhetslokal som är tillgänglig för alla boenden. Ljusa och fina lägenheter med balkong.

Utemiljö

Boendet ligger centralt i Sollentuna med direkt närhet till centrum med stort utbud och goda kommunikationer. Det finns mataffär på samma gata. Huset har en innergård med gemensamma ytor som nyttjas under sommarhalvåret. Närhet till grönområden.

Personalens kompetens

Boende på Bygdevägen erbjuds en stödperson som har särskilt ansvar för att den enskilde får rätt anpassat stöd. All personal har adekvat utbildning och/eller lång erfarenhet. Personalen får kontinuerligt fortbildning i form av kurser, föreläsningar och handledning.

Hitta hit

Gångavstånd på cirka 5 minuter till pendeltågsstation och Sollentuna centrum, där ett stort utbud av butiker och restauranger finns.

Hitta hit

Uppdaterad