Grafisk bild som visar ett hjärta och två händer.

Enheten för personligt stöd

Pepparvägen 64, 123 56 Farsta

Vår verksamhet finns för dig som blivit beviljad personlig assistans, ledsagning, avlösning, kontaktperson samt korttidsfamilj.

Fakta

Typ av service
Ledsagning SoL
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Kommunal

Du som har ett biståndsbeslut enligt SoL (Socialtjänstlagen), LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta) eller Assistansersättning och som söker en utförare, är varmt välkommen att kontakta oss.

Vi rekryterar dina medarbetare i samråd med dig. Du kan alltid ge förslag på personer som du önskar att vi ska anställa och vi tar reda på dina önskemål när det gäller exempelvis utbildning, språk, erfarenhet eller annat som är viktigt för dig. Du kan välja hur aktiv du önskar vara i rekryteringsprocessen.

Vi arbetar för att du som får stöd och service från Enheten för personligt stöd ska känna dig trygg och kunna leva ett så normalt liv som möjligt med delaktighet och inflytande över vardagen.

Insatserna ska präglas av ett stort självbestämmande och vi lägger stor vikt vid den personliga kontakten mellan dig och den personal som du kommer ha kontakt med.

Särskild kompetens

Vi har lång erfarenhet av att ge professionellt stöd och service och matchar ditt stöd utifrån behov och önskemål. Vi har medarbetare som utöver svenska talar engelska.

Hitta hit

Uppdaterad