SAFIA Vård och Omsorg AB

Stormbyvägen 2 Spånga 16 355

Vår verksamhet är specialiserad på att erbjuda ledsagning och avlösningstjänster i vardagslivet.

Fakta

Typ av service
Ledsagarservice LSS
Verksam i
Bromma, Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta
Organisationsform
Privat
Webbplats
https://www.safia.se/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Bemannad reception
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Vi strävar efter att skapa en trygg och säker miljö för våra kunder och att ge dem den stöd och hjälp som de behöver för att kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.

Aktiviteter som vi erbjuder:

- sociala aktiviteter

- kulturaktiviteter

- shopping

- läkarbesök och andra viktiga möten och evenemang.

Vår avlösningstjänst innebär att vi tar över ansvaret för en annan person under en viss tid, till exempel när anhöriga behöver ta ledigt.

Vi samarbetar också med andra professionella inom vård och omsorg för att säkerställa att våra kunder får den bästa möjliga vården och omsorgen. Vår verksamhet är också flexibel och anpassar sig efter kundens individuella behov. Vi erbjuder tjänster både på dagtid och kvällstid, och kan även erbjuda ledsagning och avlösning under helger och helgdagar.

Särskild kompetens

Våra ledsagare är utbildade och har kunskap om olika hjälpmedel och tekniker för att kunna stödja våra kunder på ett effektivt sätt. Personalen är utbildade inom personcentrerad omsorg, vilket innebär att de kan anpassa sig efter varje kunds individuella behov och önskemål. De har också gått utbildningen i första hjälpen och har kunskap om hur man hanterar olika medicinska situationer. De är också utbildade i säkerhet och brandvarningsrutiner för att kunna hålla våra kunder säkra.

Vi tror på att personalen som är kompetent, engagerad och kärleksfull kan ge våra kunder den hjälp och stöd de behöver för att kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.

Språkkompetens:

Svenska, engelska, kroatiska, bosniska, grekiska, kurdiska, ryska, tigrinja, turkiska, uzbekiska, arabiska, albanska.

Målgrupp

Målgruppen för våra tjänster är personer med olika funktionsnedsättningar såsom fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar. Vi erbjuder våra tjänster för både vuxna och barn.

Vi strävar efter att vara tillgängliga för personer med olika kulturella bakgrunder och språk och anställer personal som talar flera olika språk för att kunna ge service och kommunicera på ett effektivt sätt med våra kunder.

Vi tror på att alla människor har rätt till likvärdig vård och omsorg oavsett kulturell bakgrund eller språk. Vi strävar efter att vara en verksamhet som är öppen och tillgänglig för alla och vi ger en personlig service som möter våra kunders individuella behov och önskemål.

Hitta hit

Uppdaterad