Enheten för personligt stöd, Farsta (ledsagning)

Storforsplan 36

Visa på karta

Du som bor i Farsta stadsdelsförvaltning och är under 65 år kan välja Enheten för personligt stöd när du har blivit beviljad: personlig assistans, ledsagning och avlösning. Vi rekryterar även kontaktpersoner och korttidsfamiljer.

Fakta

Typ av service
Ledsagarservice LSS
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Kommunal

Vår verksamhetsidé och vårt uppdrag är att våra brukare ska få stöd att leva ett så normalt liv som möjligt utifrån den egna förutsättningen. Insatserna ska präglas av ett stort självbestämmande.

Vi har ett brett kontaktnät över Stockholms stad vilket underlättar vid rekrytering av nya medarbetare med exempelvis specialkompetenser.

Vi rekryterar dina medarbetare i samråd med dig. Du kan alltid ge förslag på personer som du önskar att vi ska anställa och vi tar reda på dina önskemål när det gäller exempelvis utbildning, erfarenhet eller annat som är viktigt för dig.

Du kan välja hur aktiv du önskar vara i rekryteringsprocessen.

Vi har en lång och bred erfarenhet av arbete hos personer med olika funktionsnedsättningar. Vilket gör att vi lättare kan hantera situationer som kan uppstå i din vardag. Om så önskas har vi ett aktivt och nära samarbete med ditt nätverk.

När insatsen har kommit igång följs den upp. Du kan när som helst begära att få träffa enhetschefen och medarbetarna för att diskutera innehållet.

Hitta hit

Uppdaterad