Skolgård

Matteusskolan

Vanadisvägen 16

Visa på karta

Matteusskolan är en kommunal grundskola belägen på Norrmalm. Skolan har 700 elever från förskoleklass till årskurs nio, inklusive grundsärskola och en förberedelseklass för nyanlända elever. Vi är 100 medarbetare som jobbar tillsammans på skolan.

Fakta

Typ av service
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Verksam i
Norrmalm
Organisationsform
Kommunal
Webbplats
https://matteusskolan.stockholm.se/

Tillgänglighet

  • Bemannad reception Bemannad reception
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Mål och vision

Vi på Matteusskolan jobbar utifrån vår vision ”Vingar som bär för framtiden” vilket innebär att vi ska vara en skola som ligger i framkant och med ett tänk och arbete kring förmågor som vi bedömer är viktiga för elevernas framtid.

Vår uppgift är att låta eleverna träna på och utveckla dessa förmågor under sin studietid hos oss. Vår slogan, ”Kunskap är makt” är hämtat från inskriptionen över skolans huvudentré. För oss symboliserar ”Kunskap är makt” individens möjlighet att styra över sitt eget liv.

Under sin studietid hos oss på Matteusskolan får eleven träna på och utveckla kunskaper och förmågor som ger dem makt över sitt eget liv. De får ”vingar som bär för framtiden”.

Organisation

Matteusskolans skolledning består av rektor, tre biträdande rektorer samt en administrativ chef. Vi jobbar med årskursvisa arbetslag där varje arbetslag leds av en arbetslagsledare.

Vidare arbetar skolans elevhälsoteam tillsammans med all personal på skolan för att skapa en lärande miljö som främjar varje enskild individ.

Teamet består av skolledning, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagoger, vars fokus är förebyggande och hälsofrämjande åtgärder.

Kost och måltid

Skolan har ett eget tillagningskök. Målet är att laga så stor del av maten som möjligt från grunden och använda ekologiska livsmedel och kravmärkta mjölkprodukter i så stor utsträckning som möjligt.

Vi serverar alltid ett vegetariskt alternativ som komplement till vårt huvudmål.

Hitta hit

Uppdaterad