Bambi korttidshem

Nyängsvägen 49

Bambi Korttidshem finns till för att ge barn och ungdomar med omfattande funktionsvariationer ett ställe där de kan vara utan sina familjer. Verksamheten är anpassad efter just deras önskemål och behov samt utvecklas ständigt.

Fakta

Typ av service
Korttidshem för barn och unga
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Privat
Webbplats
https://bambi.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Om verksamheten och inriktning

Genom korttidshemmet får barnen och ungdomarna miljöombyte och egna sociala kontakter och samtidigt kan familjerna få en kortare tids avlösning . Att kunna se varje barn eller ungdom som en individ och ge dem just det stöd och den hjälp de behöver är ett av Bambis kännetecken.

Därför läggs stor möda på att anställa medarbetare som inte bara är formellt kvalificerade utan också har empatisk förmåga och en stor portion emotionell intelligens.

Målgrupp

Barn, ungdomar och unga vuxna mellan åldern 0 till 25 år med omfattande flerfunktionsvariationer, personkrets 1. Målgruppen har vanligtvis ät- eller sväljsvårigheter, behov av TAKK och alternativ kommunikation.

Innemiljö

Barn, ungdomar och unga vuxna mellan åldern 0 till 25 år med omfattande flerfunktionsvariationer, personkrets 1. Målgruppen har vanligtvis ät- eller sväljsvårigheter, behov av TAKK och alternativ kommunikation.

Utemiljö

Verksamheten är belägen i ett villaområde nära vatten och skog. Stor anpassad utegård med bland annat kompisgunga, kryddträdgård och lekstuga, samt sandlåda med kontrastmarkering.

Särskild kompetens

Stor del av personalen är utbildade undersköterskor i grunden, samt barnskötare och många är utbildade inom specialpedagogik. Personalen har goda kunskaper inom TAKK, alternativt kommunikation samt EP.

Aktiviteter

En viktig del av korttidshemmets verksamhet består i att berika barnens och ungdomarnas fritid. Det finns en hopp-och-lek för rörelseträning och ökat välbefinnande, en akka-platta för aktivitet och träning och ett stort bubbelbadkar för avslappning. Vi har också en musiksäng och olika upplevelserum.

Kommunikationer - hur man tar sig hit

Verksamheten ligger nära Nockebybanans hållplats Ålstensgatan, som går från Alvik, där du har tunnelbanans gröna linje.

Övrig information

Bambi är ursprungligen ett föräldrakooperativ som med tiden ombildats till ett brukarkooperativ.

Hitta hit

Uppdaterad