Äldre man ledsagas av hemtjänstpersonal

Vantörs kommunala hemtjänst

Sjösa torg 1-3, Bandhagen

Visa på karta

Vi vänder oss till dig, oavsett ålder, som fått beviljad hemhjälp. Målet för oss är självbestämmande, individualisering samt valfrihet. Nyckelorden är att du ska känna välbefinnande, trygghet samt meningsfullhet i din vardag.

Fakta

Typ av service
Hemtjänst
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör

Hagsätra, Rågsved, Högdalen, Bandhagen och Örby

Organisationsform
Kommunal
Verksam i staden sedan
Uppgift saknas

Personalens kompetens

Vi har en kompetent och mycket erfaren personalgrupp. Vi har också personal med specialutbildning inom demens och psykisk funktionsnedsättning.

Kost och måltider

Om du blivit beviljad hjälp/stöd med måltider kan vi erbjuda dig lättare matlagning eller färdiglagad mat du bestämmer själv. Matlådor som levereras hem till dig hämtas från Rågsveds kostenhet. Vi hämtar matlådorna dagligen och levererar sedan vidare till dig de dagar du har beställt.

Övrigt

Vid ditt första besök från oss kommer du få en kontakt med vårt Start-team, som i lugn och ro går igenom det biståndsbeslut du fått, tillsammans med dig. Ni kommer överens om hur och när du vill att din hjälp ska utföras.

Din kontaktman har huvudansvar för att din hjälp ges på rätt sätt. All vår personal har telefon så att du kan nå kontaktmannen när du vill (under personalens arbetstider). Nattinsatser utförs av Egen regis egen nattpatrull som utgår från Stureby hemtjänst
Vi har ett vardagsrehabiliterande arbetssätt och ger dig stöd och hjälp att upprätthålla eller förstärka dina förmågor till att leva ett självständigt liv.

Vi har en säker nyckelförvaring i datoriserade nyckelskåp med register för uttag och insättning.

All vår personal bär legitimation så du kan känna dig trygg med de personer som kommer hem till dig.

Vi arbetar ambitiöst med stadens värdegrund.

Hitta hit

Uppdaterad