Regal Vård & Omsorg AB

Sandelsgatan 14, Stockholm

Vi är verksamma inom hemtjänsten i Stockholms stad och erbjuder högkvalitativa vård- och servicetjänster. Vi eftersträvar en personlig och kundanpassad organisation och främjar ett arbetssätt som sätter individen i fokus.

Fakta

Typ av service
Hemtjänst
Verksam i
Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm, Östermalm

Regal Vård & Omsorg AB är etablerad i sex av Stockholms 14 stadsdelar med en centrering kring stadsdelarna Östermalm och Södermalm.

Organisationsform
Privat
Specialkompetens
Demenssjukdomar
Språk och kultur
Arabiska, filippinska, litauiska, persiska, polska, ryska, serbiska, spanska, thailändska
Verksam i staden sedan
2015
Webbplats
https://www.regalvard.se/

Personalens kompetens

En god och trygg omvårdnad fordrar en engagerad personal och ledning med både kunskap och erfarenhet. Inom Regal Vård & Omsorg AB strävar vi alltid efter att uppnå en hög utbildningsnivå inom företaget och de flesta av våra medarbetare är utbildade undersköterskor.

Vi erbjuder individuella kompetensplaner som löpande följs upp och främjar ett företagsklimat präglat av lyhördhet, lärande och utveckling.

Kost och måltider

Inom Regal Vård & Omsorg försöker vi så långt det är möjligt att laga/tillreda maten hos våra kunder för att öka näringsintaget samt främja till en positiv måltidsupplevelse.

Många i vår personalgrupp har genomgått utbildning inom matlagning och livsmedelshygien och alla som arbetar har god erfarenhet av matlagning såsom klassisk husmanskost.

Övrigt

På Regal Vård & Omsorg är vi tillgängliga dygnet runt genom att du ringer vårt kontorsnummer. Med en personcentrerad omvårdnad utgår vi från information om individuella livsmönster och värderingar och försöker anpassa våra insatser därefter.

Vi ställer höga krav på medarbetarnas kunskap och erfarenhet och lägger stor vikt vid att erbjuda individuell kompetensutveckling. Individanpassade kompetensutvecklingsplaner och utbildningar upprättas och genomförs löpande.

Utifrån ett tydligt kontaktmannaskap där två medarbetare hjälps åt med det övergripande ansvaret kring den enskildes omvårdnad, är vår ambition att varje person som väljer Regal Vård & Omsorg, upplever trygghet och professionalism samtidigt som vi minskar risken för uppkomst av missförstånd och obekväma situationer.

Hitta hit

Uppdaterad