Två personer ute på promenad.

Nova Omsorg Södermalm

Lugnets Allé 52, Stockholm

Visa på karta

Nova Omsorg lever och verkar utifrån hur vi själva vill bli bemötta och omhändertagna. För oss är välfärd lika med socialt och fysiskt välmående och ett tryggt skyddsnät när du har behov av omsorg, oavsett vilket slag.

Fakta

Typ av service
Hemtjänst
Verksam i
Södermalm

Enbart Hammarbysjöstad och Henriksdalsberget samt i direkt anslutning till sjösidan Södermalm.

Organisationsform
Privat
Språk och kultur
Arabiska, engelska, finska, polska, spanska, tigrin (tigrinja), turkiska
Verksam i staden sedan
2013
Webbplats
http://www.novaomsorg.se/

Personalens kompetens

Nova Omsorgs kompetens finns inom samtliga områden såsom demens, palliativ vård, psykisk ohälsa. Över 60% av våra medarbetare är undersköterskor. De flesta av oss har lång erfarenhet av omsorgsarbete. Vi värdesätter alltid de personliga egenskaperna i vår rekryteringsprocess.

Kost och måltider

På Nova Omsorg har vi alltid haft ett stort intresse av att arbeta fram bra och kvalitativa samarbeten. Idag har vi samarbeten med två leverantörer som vi anser hålla hög kvalitet och god service. Till det kommer såklart att maten ska vara god. Det anser vi att den är. Varje matlåda kostar 60 kronor och räcker ofta till två måltider

Övrigt

Vår värdegrund är: "Hörd, bekräftad, delaktig och respekterad". Blir du hörd, blir du bekräftad, får du vara delaktig och blir respekterad för den du är mår du bra.

Vår vision är att vara Sveriges bästa arbets- och omsorgsgivare. Vi ska vara en förebild för hur hemtjänstverksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt och högkvalitativt sätt. Nova Omsorg ska vara det självklara valet i branschen för såväl kunder som medarbetare.

Nova Omsorg AB ska skynda långsamt i sin tillväxt för att stå redo att klara en mångdubblering av såväl omsättning som antal kunder. Vi har kontor på flera ställen i Storstockholm. Alltid nära våra kunder.

Vår mission är att alltid sätta våra medarbetare och kunder i första hand. Vi ska leverera högkvalitativa hemtjänstinsatser på ett sådant sätt att våra medarbetare och kunder alltid känner sig viktiga som människor.

Det ska vara statusfyllt att arbeta i omsorgen och vi arbetar aktivt med att göra yrket mer åtråvärt.

Hitta hit

Uppdaterad