Enskede gruppbostad

Tussmötevägen 181

Verksamheten riktar sig till dig som har psykiska funktionsnedsättningar. Enskede gruppbostad har 12 lägenheter, ett rum och kokvrå, och är beläget på andra våningen och har hiss.

Fakta

Typ av service
Gruppbostad SoL
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Hiss

Om ikoner för tillgänglighet

Vårt mål är att ge dig det stöd du behöver för att klara ditt eget boende och ditt vardagsliv. Vi anpassar vårt stöd efter dina behov. Vi tar till vara på ditt kunnande för att stärka din självkänsla och utveckla din självständighet.

Boendemiljö

Vi finns vid det vackra parkområdet vid Tussmötevägen 181.

Mat och måltider

Frukost, lunch och middag äts gemensamt om man önskar. Du har även möjlighet att tillreda dina egna måltider själv eller med stöd av personal. Du är delaktig i vår menyplanering som är utformad av en dietist för att få en hälsosammare och godare måltid.

Personalens kompetens

Personalgruppen har lång erfarenhet och den utbildning som krävs för att stödja och motivera dig i återhämtning och till ett självständigt liv.

Inflytande

Du är delaktig i planeringen av ditt stöd. Vi lyssnar på och respekterar dina åsikter. Tillsammans tittar vi på hur du önskar att ditt stöd ska utformas och skriver en genomförandeplan.

Övrigt

För att ansöka om gruppbostad, kontakta biståndshandläggaren i din stadsdel.

Hitta hit

Uppdaterad