Den gemensamma träfflokalen med soffgrupp, Tv och Tv-bänk samt matsalsbord.

Torvsätra gruppbostad

Torvsätravägen 9

Torvsätra är en gruppbostad som ligger i ett nybyggt flerfamiljshus i Sätra. Vi erbjuder boende med hög kvalitet utifrån ditt individuella behov.

Fakta

Typ av service
Gruppbostad LSS
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Om verksamheten och inriktning

Torvsätra LSS bostad ligger i ett flerfamiljshus i Sätra. Torvsätra består av sex stycken lägenheter och en gemensamhetslokal. Vi utgår alltid ifrån dina önskemål och behov och anpassar det stöd som behövs tillsammans med dig. Det finns personal dygnet runt på bostaden för att du ska få stöd när du behöver.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig med hög grad av självständighet med intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrum eller asperger som beviljats insatsen boende med särskild service till vuxna enligt LSS. Personkrets 1.

Innemiljö

Vi erbjuder ett trapphusboende med egen lägenhet. Lägenheterna består av en tvåa och fem stycken ettor i varierande storlek. Alla lägenheter ligger på våningen ovanför gemensamhetsutrymme bestående av kök och vardagsrum med TV samt personalens jourrum. Måltider kan ätas tillsammans med grannar eller i sin egen lägenhet.

Utemiljö

Gruppbostaden ligger i ett flerfamiljshus. Alla lägenheter har en egen balkong mot innergård eller mot Sätra centrum. I anslutning till gemensamhetsutrymme finns en gemensam uteplats med grillplats

Särskild kompetens

Alla LSS-verksamheter inom Skärholmens stadsdelsförvaltning är certifierade inom Pedagogiska ramverket. Detta innebär att alla medarbetare har en grundkompetens och fördjupad kunskap gällande olika typer av funktionsnedsättningar, kartläggning, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Genom Pedagogiska ramverket har alla medarbetare förutsättningar att anpassa sina arbetssätt så att de passar just dig.

På Torvsätra har personalen utbildning som underskötare eller liknande samt mångårig erfarenhet inom LSS.

Kommunikationer – hur du tar dig hit

Verksamheten är belägen cirka 20 meter från Sätras tunnelbanestation på tunnelbanans röda linje samt ett flertal busslinjer finns i närheten. Med bil tar du sig lätt ut på E4:an varifrån du enkelt åker till Stockholms centrum eller söderut.

Övrig information

Torvsätra är en ny verksamhet som öppnade våren 2019 med hög standard på lokalerna.

Vi utgår ifrån dig och dina behov, förutsättningar och önskemål – i allt från genomförande av dagliga rutiner till utflykter och aktiviteter. Vi arbetar aktiv med ditt inflytande i både små och stora frågor och detta sker i den dagliga kontakten mellan dig och personalen som arbetar här. Du erbjuds en aktiv, varierande och rik fritid, både i gemenskap med andra och enskilt.

Mat och måltider

Måltider kan du välja att äta tillsammans med dina grannar eller i din egen lägenhet. Vi erbjuder fika varje kväll.

Aktiviteter

I gemensamhetslokalen kan du träffa dina grannar eller personalen. Du kan fika, spela spel eller bara umgås. Vi har både gemensamma och individuella aktiviteter utanför verksamheten så som att gå på bio eller konsert eller att göra utflykter.
Vi ger möjlighet till stöd när det gäller friskvård och hälsa efter dina önskemål.

Inflytande

Vi utgår från dina önskemål och behov och utformar stödet tillsammans med dig eller din företrädare. Boendet erbjuder individuellt eller gemensamt boendemöte en gång i veckan för att diskutera boendet och aktiviteter.

Hitta hit

Uppdaterad