Illustration som föreställer ett hus.

Tönsbergsgatan 10

Tönsbergsgatan 10

Vi erbjuder omsorg med hög kvalitet och skapa förutsättningar för människor med beviljad insats enligt LSS, att leva ett självständigt liv i samhället utifrån sina behov och förutsättningar.

Fakta

Typ av service
Gruppbostad LSS
Verksam i
Järva
Organisationsform
Privat

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Verksamheten drivs på entreprenad av Nytida AB på uppdrag av Järva stadsdelsförvaltning

 

Om verksamheten

Personal dygnet runt

En gruppbostad är till för dig som har ett mer omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov där personal behöver vara tillgänglig dygnet runt. Gruppbostaden skapar då en möjlighet för dig med behov av mycket stöd att få bo i egen lägenhet.

Egna lägenheter

En gruppbostad består av de boendes egna lägenheter och gemensamhetsutrymmen. Alla gemensamma utrymmen är till för att de boende ska kunna umgås, men de boende bestämmer alltid själva hur mycket de vill vistas i de gemensamma utrymmena.

Egna och gemensamma beslut

Den enskilde bestämmer allt i den egna lägenheten exempelvis; hur bostaden ska inredas och när dörren ska vara stängd, vem som får komma på besök och sysselsättning. På våra boenden beslutar de boende tillsammans om vilka regler som gäller i det gemensamma utrymmet.

Hitta hit

Uppdaterad