Strandvillans gruppbostad

Rödkindavägen 12

Strandvillans gruppbostäder vänder sig till dig som är vuxen med någon form av utvecklingsstörning. Vårt mål är att du ska uppleva att du är trygg och lever ett gott och ett så självständigt liv som möjligt, utifrån dina förmågor.

Fakta

Typ av service
Gruppbostad LSS
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Mål och inriktning

På Strandvillan finns möjlighet för dig som har en grav utvecklingsstörning och fysiska funktionsnedsättningar att få det stöd och den service som gör att ditt liv blir meningsfullt och fyllt av nya utmaningar och upplevelser, samtidigt som det finns utrymme för avkoppling och harmoni.

Vi arbetar efter studio III modellen med lågaffektivt bemötande.

Det innebär att personalen måste kunna hantera ett problemskapande beteende och att man måste känna till angående funktionsnedsättningen och ha kunskap om den enskilde.

Mer information finns på Autism- och Aspergerföreningen utbildningscenter.

Boendemiljö

Strandvillan ligger naturskönt bara ett stenkast från sjön Magelungen med möjlighet till fantastiska strandpromenader men samtidigt på gångavstånd från Farsta Centrum med ett stort utbud av butiker och restauranger.

En terapeutisk trädgård håller långsamt på att växa till sig runt gruppbostaden med till exempel olika underlag att gå eller åka rullstol på, en spång för balansträning, odlingssängar, bär och fjärilsbuskar samt ett antal aktivitetsstationer.

I trädgården är det möjligt för dig att få stimulans och rekreation utifrån ditt eget behov på hemmaplan.

Mat och måltider

Du får hjälp och stöd i att tillaga och inta dina måltider i din lägenhet.

Det finns också möjlighet att tillaga mat och äta tillsammans med dina grannar i gruppbostadens gemensamma utrymme.

Personalens kompetens

All ordinarie personal har minst adekvat grundutbildning och tillgång till löpande fortbildning inom området.

Inflytande

Samarbetet med dig som hyresgäst på gruppbostaden utgår ifrån din egna lägenhet eller det gemensamma utrymmet som hör till gruppbostaden, och styrs av dina önskemål och behov.

Som hyresgäst i gruppbostaden ges du utrymme att själv utföra eller delta i de sysslor som förekommer i ditt egna hem med olika grad av stöd och/eller service.

Du får också stöd till en aktiv och för dig meningsfull fritid som till exempel kulturaktiviteter, sinnesupplevelser och semesterplanering.

I samverkan med dig skrivs dina mål med insatsen ner i en genomförandeplan och dina dagliga rutiner upprättas i en samarbetsplan och/eller ett bildschema.

Övrigt

Farsta gruppbostäder utgörs av 4 gruppbostäder, med tillsammans 20 lägenheter varav 5 på Strandvillan.

Gruppbostäderna har bemanning dygnet runt och drivs utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Stockholms stads riktlinjer.

Hitta hit

Uppdaterad