Olivia Omsorg Helsingörsgatan 48

Helsingörsgatan 48

Visa på karta

Vi erbjuder omsorg med hög kvalitet och skapa förutsättningar för människor med beviljad insats enligt LSS, att leva ett självständigt liv i samhället utifrån sina behov och förutsättningar.

Fakta

Typ av service
Gruppbostad LSS
Verksam i
Rinkeby-Kista
Organisationsform
Kommunal
Webbplats
https://www.oliviaomsorg.se/sv

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

En gruppbostad är till för dig som har ett mer omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov där personal behöver vara tillgänglig dygnet runt. Gruppbostaden skapar då en möjlighet för dig med behov av mycket stöd att få bo i egen lägenhet.

En gruppbostad består av de boendes egna lägenheter och gemensamhetsutrymmen. Alla gemensamma utrymmen är till för att de boende ska kunna umgås, men de boende bestämmer alltid själva hur mycket de vill vistas i de gemensamma utrymmena. På Olivia Omsorgs boenden beslutar de boende tillsammans om vilka regler som gäller i det gemensamma utrymmet. Den enskilde bestämmer allt i den egna lägenheten exempelvis; hur bostaden ska inredas och när dörren ska vara stängd, vem som får komma på besök och sysselsättning.

Hitta hit

Uppdaterad