Lilla Sköndals gruppbostad

Karin Larssonsväg 24

Lilla Sköndal vänder sig till dig som är vuxen med någon form av utvecklingsstörning. Vårt mål är att du ska uppleva att du är trygg och lever ett gott och ett så självständigt liv som möjligt, utifrån dina förmågor.

Fakta

Typ av service
Gruppbostad LSS
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Mål och inriktning

På Lilla Sköndal finns möjlighet för dig som har utvecklingsstörning, fysiska funktionsnedsättningar och/eller för dig som har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning såsom autism att få det stöd och den service som gör att ditt liv blir meningsfullt och fyllt av nya utmaningar och upplevelser.

Med hjälp av de strukturer som just du behöver arbetar vi tillsammans för att få din vardag att fungera bra.

Vi arbetar mycket med alternativ kompletterande kommunikation såsom stödtecken, bild- och planeringsstöd, digitala hjälpmedel och samtalsmatta. Detta för att öka delaktigheten så mycket som möjligt för dig som har svårigheter att kommunicera.

Boendemiljö

Lilla Sköndal ligger på Karin Larssonsväg 24, i ett flerfamiljshus med hiss. Gruppbostaden ligger nära flera olika promenadstråk och bara några stationer bort från ett par olika bad som är populära på sommaren.

Mat och måltider

Du får hjälp och stöd i att tillaga dina måltider i din lägenhet.

Det finns också möjlighet att tillaga mat och äta tillsammans med dina grannar i gruppbostadens gemensamma utrymme.

Personalens kompetens

All ordinarie personal har adekvat grundutbildning, utbildning inom autism och lågaffektivt bemötande enligt Studio III samt i alternativ kompletterande kommunikation (AKK).

Inflytande

Samarbetet med dig som hyresgäst på gruppbostaden utgår ifrån din egna lägenhet eller det gemensamma utrymmet som hör till gruppbostaden, och styrs av dina önskemål och behov.

Som hyresgäst i gruppbostaden ges du utrymme att själv utföra eller delta i de sysslor som förekommer i ditt egna hem med olika grad av stöd och/eller service.

Du får också stöd till en aktiv och för dig meningsfull fritid som till exempel kulturaktiviteter, kurser och semesterplanering.

I samverkan med dig skrivs dina mål med insatsen ner i en genomförandeplan och dina dagliga rutiner upprättas i en samarbetsplan och/eller ett bildschema.

Övrigt

Gruppbostäderna har bemanning dygnet runt och drivs utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Stockholms stads riktlinjer.

Hitta hit

Uppdaterad