Fastighet med Kolmilans gruppbostad.

Kolmilans gruppbostad

Skyllbergsgatan 1-3

Kolmilan ligger vid Skyllbergsgatan 1-3, alldeles nära Älvsjöbadet. Här finns ljusa lägenheter med egen balkong.

Fakta

Typ av service
Gruppbostad LSS
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Mål och inriktning

Vår målsättning är att arbeta för ett tryggt och trivsamt boende. Tillsammans med Dig arbetar vi för att hitta lösningar som leder till ett självständigt och meningsfullt liv.

Kolmilans gruppbostad vänder sig till Dig som har en begåvningsmässig funktionsnedsättning. Tillsammans med Dig arbetar vi för att hitta lösningar som leder till ett självständigt och meningsfullt liv. Vi vill att Du ska bemötas med respekt, få möjlighet till inflytande och känna trygghet.

Vår målsättning är att arbeta för ett tryggt och trivsamt boende.

Vår inriktning är att Du som bor här ska känna full delaktighet i alla frågor som rör Dig, Ditt boende och Din vardag. Vår inställning är att alla människor har både vilja och potential att delta fullt ut på sina egna villkor.

Boendemiljö

Gruppbostaden ligger i ett nybyggd höghus som ligger nära centrum i Hagsätra. I närheten av gruppbostaden finns möjlighet till promenader och aktivt uteliv. Det är dessutom nära till Högdalens centrum, där det bland annat finns bad, bibliotek. I gruppbostaden finns ett ljust allrum för umgänge och aktiviteter.

Inflytande

Vi arbetar aktivt med Ditt inflytande i både små och stora frågor. Detta sker i den dagliga kontakten mellan Dig och personalen som arbetar här.

Aktiviteter

Vi satsar mycket på de aktiviteter som Du som bor hos oss vill göra på din fritid. Du erbjuds i och med detta en aktiv, varierande och rik fritid, enskilt eller i gemenskap med andra.

Övrigt

Gruppbostaden startade 2009. Här finns fem lägenheter i gruppbostaden och två servicelägenheter. Personal finns dygnet runt i gruppbostaden.

Hitta hit

Uppdaterad