Vit träbyggnad.

Flysta gruppbostad

Söderbergavägen 43

Verksamheten riktar sig till personer med lindrigt till måttligt intellektuell funktionsnedsättning enligt LSS. Det finns sex lägenheter samt gemensamt kök och samvarorum.

Fakta

Typ av service
Gruppbostad LSS
Verksam i
Järva
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Mål och inriktning

Flysta gruppbostads inriktning är att med utgångspunkt från LSS ge hyresgästerna stöd och service i vardagen och på fritiden utifrån deras önskemål och behov och utifrån de ekonomiska resurser som tilldelats enheten. Gruppbostaden vill ge den enskilde hyresgästen ett tryggt boende och möjligheter att delta i samhällslivet efter egna förutsättningar och behov, och med stor hänsyn tagen till den enskilde hyresgästens integritet och självbestämmande.

Boendemiljö

Lägenheterna består av ett rum med pentry, badrum och uteplats. Var och en möblerar sin lägenhet efter egna önskemål och behov. Inom gruppbostaden finns gemensamhetslokaler, tvättstuga, förråd och personalutrymmen. Hyresgästerna disponerar också en trädgård med fruktträd och buskar, trädgårdsland, grillplats, med mera. Mycket lugnt och idylliskt.

Gruppbostaden är bemannad dygnet runt.

Mat och måltider

Hyresgästen väljer själv om man skall laga sin egen mat i sin lägenhet eller äta tillsammans med de andra i gemensamma köket till självkostnad.

Personalens kompetens

Personalen har god kompetens och lång erfarenhet inom omsorg och vidareutbildar sig kontinuerligt.

Inflytande

Tillsammans med hyresgäst och eventuell företrädare upprättas en genomförandeplan i vilket är överenskommet om vilket stöd som skall ges och hur det skall ges av personal.

Övrigt

Du kan ansöka om lägenhet i gruppbostad hos biståndshandläggare på stadsdelsförvaltningen i den stadsdel där du bor.


Hitta hit

Bilder

Vit träbyggnad.
Samlingsrum med fåtöljer och bokhylla.

Uppdaterad