Eklidens gruppbostad

Rödkindavägen 14

Eklidens gruppbostad vänder sig till dig som är vuxen med någon form av utvecklingsstörning. Vårt mål är att du ska uppleva att du är trygg och lever ett gott och ett så självständigt liv som möjligt, utifrån dina förmågor.

Fakta

Typ av service
Gruppbostad LSS
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

På Ekliden finns möjlighet för dig som har grav utvecklingsstörning och någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning såsom autism att få det stöd och den service som gör att ditt liv blir meningsfullt.

Med hjälp av de strukturer som just du behöver arbetar vi tillsammans för att få din vardag att fungera bra. Vi arbetar mycket med alternativ kommunikation såsom stödtecken, bilder, symboler och med hjälp av digitala verktyg. Detta för att öka delaktigheten så mycket som möjligt för dig som har svårigheter att kommunicera.

Det innebär att personalen måste kunna hantera ett problemskapande beteende och att man måste känna till angående funktionsnedsättningen och ha kunskap om den enskilde.

Boendemiljö

Ekliden ligger naturskönt bara ett stenkast från sjön Magelungen med möjlighet till fantastiska strandpromenader men samtidigt på gångavstånd från Farsta Centrum med ett stort utbud av butiker och restauranger.

En terapeutisk trädgård håller långsamt på att växa till sig runt gruppbostaden med bland annat olika underlag att gå på, en spång för balansträning, odlingssängar, bär och fjärilsbuskar samt ett antal aktivitetsstationer.

Mat och måltider

Du får hjälp och stöd i att tillaga dina måltider i din lägenhet. Det finns även möjlighet att äta gemensamma måltider till exempel i trädgården där det också finns grillmöjlighet.

Personalens kompetens

All ordinarie personal har adekvat grundutbildning, utbildning inom autism och lågaffektivt bemötande enligt Studio III samt i alternativ kompletterande kommunikation (AAK).

Inflytande

Samarbetet med dig som hyresgäst på gruppbostaden utgår ifrån din egna lägenhet eller det gemensamma utrymmet som hör till gruppbostaden, och styrs av dina önskemål och behov.

Som hyresgäst i gruppbostaden ges du utrymme att själv utföra eller delta i de sysslor som förekommer i ditt egna hem med olika grad av stöd och/eller service.

Du får också stöd till en aktiv och för dig meningsfull fritid som till exempel kulturaktiviteter, sinnesupplevelser och semesterplanering.

I samverkan med dig skrivs dina mål med insatsen ner i en genomförandeplan och dina dagliga rutiner upprättas i en samarbetsplan och/eller ett bildschema.

Övrigt

Eklidens gruppbostäder är en del av Farsta gruppbostäder som utgörs av 4 gruppbostäder, med totalt 20 lägenheter varav 4 på Ekliden.

Gruppbostäderna har bemanning dygnet runt och drivs utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Stockholms stads riktlinjer.

Hitta hit

Uppdaterad