Fasadbild på den fristående ljusblåa fastigheten i trä med uteplatser, grönska och utemöbler.

Bredängs gruppbostad

Ålgrytevägen 89

Visa på karta

Bredängs gruppbostad erbjuder dig ett boende med hög kvalitet utifrån ditt individuella behov. Vår viktigaste uppgift är att erbjuda dig som boende möjlighet att påverka ditt eget liv och att stödja dig i din personliga utveckling.

Fakta

Typ av service
Gruppbostad LSS
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Mer om oss

Mål och inriktning

Vår målsättning är att vara ett boende som ger dig trygghet och möjlighet att utvecklas och leva ett så bra liv som möjligt utifrån dina förutsättningar och önskemål. Detta gör vi genom daglig omtanke och valfrihet med respekt för den enskilde individen.

Boendemiljö

Bredängs gruppboende ligger i fristående hus på egen tomt med trädgård. Lägenheterna har 1 rum och kök samt gemensamhetsutrymmen bestående av kök och vardagsrum med TV.
Bostaden ligger i stadsdelen Bredäng med:

  • närhet till allmänna kommunikationer
  • ett litet centrum
  • flera olika dagverksamheter
  • Mälaren
  • natursköna skogsområden.

Mat och måltider

Du får hjälp och stöd i att tillaga dina måltider i din lägenhet. Det finns också möjlighet att tillaga mat och äta tillsammans med dina grannar i gruppbostadens gemensamma utrymme. Kvällsmål (fika) erbjuds varje kväll.

Personalens kompetens

Personalen har utbildning som underskötare eller liknande och samt har mångårig erfarenhet inom LSS. Personalen har kunskap om tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och grundkunskaper genom obligatoriska utbildningar som ”det pedagogiska ramverket”.

Vi intresserar oss även för ny teknik i metodutveckling till exempel VR-glasögon för att öka utbudet av individuellt anpassade aktiviteter. Bredängs LSS har också genomfört en HBTQ utbildning/diplomering för samtlig personal.

Inflytande

Vi arbetar aktiv med ditt inflytande i både små och stora frågor. Detta sker i den dagliga kontakten mellan dig och personalen som arbetar här.

Vi satsar mycket på de aktiviteter som du som bor hos oss vill göra på din fritid.
Du erbjuds en aktiv, varierande och rik fritid, både i gemenskap med andra och enskilt.

En gång per år erbjuds de boende att delta i en brukarundersökning. Resultatet används för att utveckla och förbättra verksamhetens rutiner och arbetssätt.

Övrigt

Vi vänder oss till dig med utvecklingsstörning eller autism som beviljats insatsen boende med särskild service till vuxna enligt LSS.

Hitta hit

Uppdaterad