En grönskande trädgård med ett vitt hus.

Stiftelsen Årsta Gård

Svärdlångsvägen 16

På natursköna Årsta Gård finns två elevhem, Fågel Fenix och Enebo. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Vi välkomnar barn och ungdomar med kognitiva och fysiska funktionsvariationer hit till oss.

Fakta

Typ av service
Gruppbostad för barn och unga
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Privat
Webbplats
http://www.arstagard.se/elevhem/

Tillgänglighet

  • Bemannad reception
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Verksamhetens inriktning

Vi eftersträvar att på läkepedagogisk grund ge eleverna ett tryggt boende med god omvårdnad, social gemenskap och stärkande vila. Vi har en genomarbetad rytm för dagen, veckan och året som ger trygghet, struktur och förutsägbarhet för barnet. Vi ser till det friska i varje individ, till varje människas inneboende potential och möjligheter.

Särskild kompetens

Vi arbetar med AKK för att kunna möta varje enskild boendes behov av stöd i sin kommunikation. Den sammantagna erfarenheten är omfattande och samtliga har utbildning i såväl AKK som låg-affektivt bemötande. Merparten har även utbildning inom läkepedagogiken.

Målgrupp

Gruppbostad för barn och unga 7-21 år, enligt LSS 9 § 8.

Innemiljö

Utemiljön och inomhusmiljön betyder mycket för oss och det ägnas mycket tid åt att gestalta den på bästa sätt. Våra 10 boenderum ligger uppdelade i två parhus där det självklart finns vardagsrum med öppen spis, kök, tvättstuga och toaletter.

Utemiljö

Vi har en fantastisk utemiljö med generösa lekytor och en köksträdgård med fruktträd och bärbuskar. Här kan man uppleva årstidernas växlingar och delta i hela processen från sådd till skörd. Dessutom ligger vi omgivna av Årstaskogen.

Kommunikationer – hur hittar man hit?

  • Cirka 150 meter till närmsta busshållplats.
  • Cirka 800 meter till Årstaberg station där bussar, tvärbana och pendeltåg stannar.

Övrig information

Vi är en fristående stiftelse som drivs helt utan vinstintresse, verkar utifrån gällande lagstiftning och en antroposofisk värdegrund. Inom vår verksamhet ryms även grund-och gymnasiesärskola, korttidsboende och daglig verksamhet.

Hitta hit

Uppdaterad