Hitta dagverksamhet

Dagverksamhet är till för dig som har en funktionsnedsättning eller sjukdom, som till exempel demens. Här finns olika typer av dagverksamheter för dig som har behov av regelbunden tillsyn, träning och social samvaro.

  • vald

33 träffar

Uppdaterad