Waxö Omsorg Sagagatan

Sagagatan 16, 171 68 Solna

På Sagagatan arbetar vi visuellt, individuellt och strukturerat. På Sagagatan erbjuds följande aktiviteter efter önskemål och behov. Pedagogiska övningar, vardagliga sysslor, hushållsgöromål, skapande, musik och återvinning.

Fakta

Typ av service
Daglig verksamhet
Verksam i
Utanför Stockholm
Organisationsform
Privat
Inriktning
Sinnesstimulering, andra aktiviteter
Målgrupp
Personkrets 1
Webbplats
http://www.waxo.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Om verksamheten och inriktning

På Sagagatan arbetar vi tillsammans med omsorgstagaren för att hen skall få struktur och det stöd hen behöver för att bli så självständig som möjligt. Vi arbetar för att omsorgstagaren skall veta när, vad som skall göras, var man skall vara, hur man skall göra, hur länge, vad händer sen och med vem. Vi arbetar även med kreativt skapande, anpassat efter individen, som en metod till att utveckla sin förmåga att skapa en relation och för att övervinna oro och rädsla när det gäller nya upplevelser.

Målgrupp

Sagagatan är en daglig verksamhet för personer med stort stödbehov inom LSS personkrets 1:1. Inriktningen är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Innemiljö

Lokalen är tillgänglig för rullstolsburna och inomhusmiljön är anpassad för målgruppen.

Utemiljö

Verksamheten har en uteplats. I omgivningen finns flertalet parker.

Särskild kompetens

Personalen har särskild kompetens inom tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. All personal kan och använder TAKK, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Personalen arbetar lösningsfokuserat.

Kommunikationer

Sagagatan ligger i närheten av Solna C och tunnelbanans blå linje.

Övrig information

Som kommunikationsstöd på Sagagatan används utöver TAKK även sociala berättelser, visuella bilder, pictogrambilder, pecsbilder och symboler.

Hitta hit

Uppdaterad