Stockholms habiliteringsenheter

Stadshagsvägen 7

Visa på karta

Stockholms habiliteringsenhet erbjuder omfattande habiliteringsinsatser för barn mellan två och sex år med en motorisk funktionsnedsättning.

Fakta

Typ av service
Daglig verksamhet
Verksam i
Kungsholmen, Skarpnäck
Organisationsform
Kommunal
Inriktning
Andra aktiviteter
Webbplats
https://habiliteringsenheten.stockholm/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Hörselteknisk utrustning Hörselteknisk utrustning
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Stockholms habiliteringsenhet vänder sig till barn mellan två och sex år som är bosatta i Stockholms län och har en motorisk funktionsnedsättning. För att barnet ska trivas och kunna få ut så mycket som möjligt av vår verksamhet behöver hen kunna tillgodogöra sig enklare instruktioner och utvecklas i samspel med andra.

Barnen tränar två heldagar i veckan tillsammans med jämnåriga barn i liknande situation. Träningen sker på ett lekfullt och stimulerande sätt med material som är motiverande för barnet. När alla vuxna runt barnet samarbetar ges bättre förutsättningar att lyckas. Vårt arbetssätt bygger därför på att förskola och vårdnadshavare tar aktiv del i träningsperioden.

Arbetssätt

Vår arbetsmetod är baserad på Målfokuserad Funktionell Träning (MFT). Syftet med MFT är att barnet ska utveckla sina färdigheter i vardagen. Träningen är målfokuserad, tidsbegränsad och sker framförallt i grupp.

I MFT ingår att barnets vårdnadshavare och förskola är delaktiga i att sätta upp mål för träningen. Tanken med arbetssättet är att de vuxna får ett gemensamt förhållningssätt som tillsammans med de tydliga målen ska öka barnets motivation till att lära sig nya färdigheter.

Träningen sker på habiliteringsenheten, i barnets hem och på förskolan. Målen utvärderas i slutet av träningsperioden och då deltar även någon från barnets habiliteringscenter.

Ansökan

Verksamheten på Stockholms habiliteringsenheter är en resurs till Habilitering & Hälsa (Länk till annan webbplats, http://habilitering.se/home). Barnets vårdnadshavare och habiliteringscenter ansöker gemensamt om en plats.

Ansökan kan skickas in under hela året och det finns möjlighet att söka för två träningsperioder på samma blankett. Sista ansökningsdag för vårens träningsperiod är dock 10 oktober och 10 april för höstens träningsperiod.

Om du som vårdnadshavare är intresserad av vår verksamhet, kontakta ditt barns habiliteringscenter.

Lista på länets alla habiliteringscenter

Ansökningsblankett

Beslut om erbjudande av plats fattas av habiliteringsenheternas enhetschef. Beslutet gäller en träningsperiod och kan inte överklagas. Efter utvärdering och ny bedömning kan ytterligare en träningsperiod erbjudas. Målet är att så många barn som möjligt ska få del av verksamheten.

Hitta hit

Uppdaterad