Kulltorpsgruppen

Tantogatan 19

Kulltorpsgruppen är en arbetsinriktad daglig verksamhet på Kulltorps äldreboende. Vi arbetar bland annat med att ta hand om äldreboendets kök, tvätta, återvinna och städa. Vi sköter även leveranser mellan Södermalms dagliga verksamheter.

Fakta

Typ av service
Daglig verksamhet
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Inriktning
Arbetsinriktning
Målgrupp
Personkrets 1

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Om verksamheten och inriktning

Kulltorpgruppen riktar sig till dig som vill ha ett arbete ger dig möjlighet att vara delaktig, självständig och produktiv. Vår målsättning är alltid att du ska få möjlighet att lyckas och ha förutsättningar att växa som individ.

Vi tror att allt det utgör grunden för en meningsfull sysselsättning. Vi på Kulltorpgruppen vill att du, tillsammans med personalen, skapar ditt eget arbetsschema för att du ska veta hur dina dagar kommer att se ut men också för att vi vill motivera dig att vara delaktig och ha möjlighet att bestämma själv.

Personal finns alltid på plats för att ger dig det stöd du behöver för att kunna utföra dina arbetsuppgifter. Vi tycker att det är viktigt att du är huvudpersonen i ditt liv och vårt främsta mål är alltid att du ska få förutsättningar att växa.

Målgrupp

Kulltorpsgruppen vänder sig till dig som har lindrig till måttlig funktionsvariation.

Personalens kompetens

All personal är välutbildad och har lång erfarenhet av att jobba med daglig verksamhet. Personalen arbetar och utbildar sig inom aktuella och evidensbaserade metoder.

Kommunikationer – hur tar man sig hit?

Kulltorpsgruppen ligger centralt på Södermalm. I närheten finns bussar och pendeltåg.

Övrig information

Utifrån din beställning tar vi tillsammans fram en genomförandeplan där vi beskriver hur du vill ha det och vilket stöd du vill ha. Minst två gånger per år följer vi upp din genomförandeplan och dina insatser för att se om du är nöjd med ditt stöd och arbete.

Gruppen har regelbundna gruppmöten där alla är med och planerar arbetet och har möjlighet att utveckla sin arbetsplats. Gruppen har även en planeringsdag om året.

Hitta hit

Uppdaterad