En trädgård med ett vitt lusthus.

Stora Sköndals Boendestöd

Gustaf Ljunggrens väg 2

Vi arbetar för att du ska utvecklas utifrån dina unika förutsättningar. Tillsammans med dig vill vi skapa förändring och vi arbetar aktivt med att öka förståelsen för psykisk ohälsa i omvärlden.

Fakta

Typ av service
Boendestöd
Verksam i
Farsta, Skarpnäck
Organisationsform
Privat
Webbplats
https://www.storaskondal.se/

Om verksamheten och inriktning

Vi arbetar med kontaktmannaskap vilket innebär att du får en person som är just din kontaktman. Uppdraget som kontaktman innebär att med respekt för dina behov och individuella förutsättningar stödja dig till att klara vardagen så självständigt som möjligt. Detta gör vi genom att arbeta i ett nära samarbete med dig och att se din situation ur ett helhetsperspektiv.

Genom motiveringsarbete strävar vi efter att väcka lusten och modet hos dig att våga satsa på någon form av sysselsättning. Vi arbetar långsiktigt tillsammans med dig och börjar i det lilla. Exempel kan vara träning av dina unika förmågor samt stöd och motivation att utmana just dig och dina drömmar.

Särskild kompetens

Hos oss arbetar boendestödjare med hög kompetens och lång erfarenhet av att ge stöd till personer med psykisk ohälsa. Vårt arbete utgår från metoder som ESL, Ett Självständigt Liv och MI, Motiverande Samtal.

Övrig information

Stora Sköndal är en stiftelse som utan vinstsyfte arbetar med stöd, vård, omsorg, utbildning och forskning. Vi jobbar för att människor ska få växa och utvecklas utifrån sina unika förutsättningar.

Hitta hit

Uppdaterad