Nytida RT Assistans boendestödsteam

Katrinebergsvägen 6

Vi jobbar tillsammans med dig fram en planering och struktur som fungerar utifrån din livssituation och dina behov. Vårt arbete bygger på samarbete och delaktighet. Hos oss står du i centrum.

Fakta

Typ av service
Boendestöd
Verksam i
Bromma, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hägersten-Älvsjö, Hässelby-Vällingby, Kungsholmen, Skarpnäck, Skärholmen, Södermalm, Utanför Stockholm, Järva, Norra innerstaden
Organisationsform
Privat
Webbplats
https://nytida.se/verksamheter/boendestod-rt-assistans/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Om verksamheten och inriktning

Tillsammans med dig skriver en individuell plan där vi formulerar tydliga mål för vad vi ska arbeta med. Vi följer kontinuerligt upp dessa mål tillsammans med dig. Boendestödet utgår från ditt hem, men kan också omfatta stöd i situationer utanför hemmet för att stärka dig i din förmåga att klara av vardagen.

Vi erbjuder stöd i att bryta social isolering genom att komma igång med aktiviteter och/eller sysselsättning. Vi erbjuder även stöd i kontakter med både personligt och professionellt nätverk.

Särskild kompetens

Undersköterskor, specialistundersköterskor beteendevetare, behandlingspedagoger

Metoder som används:

 • Lågaffektivt bemötande
 • Motiverande samtal
 • Tydliggörande pedagogik
 • Särskilda kunskaper inom: Autism Tvång och andra ångestsyndrom
 • Asperger/ADHD
 • Utvecklingsstörning
 • Självskadebeteende
 • Missbruksproblematik

Vi pratar svenska, engelska, franska och sorani. 

Övrig information

Målet med vårt arbete är att stötta till största möjliga självständighet och livskvalitet. I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt.

Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik.

Det består av fem begrepp, eller pusselbitar:

 • Tillgänglighet
 • Bemötande
 • Motivation
 • Samarbete
 • Helhetssyn.

Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Hitta hit

Uppdaterad