Skärholmens torg en solig sommardag med massa folk som sitter runt fontänen

Assistansenheten Skärholmens stadsdelsförvaltning

Bredängstorget 5

Du som bor i Skärholmens stadsdelsförvaltning och är under 65 år kan välja Assistansenheten när du har blivit beviljad: personlig assistans, ledsagning och avlösning. Vi rekryterar även kontaktpersoner.

Fakta

Typ av service
Avlösning SoL
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Kommunal

Avlösarservice LSS och SoL

  • Avlösningen är till för att avlasta anhöriga i hemmet.
  • Avlösningen ska i första hand ske i hemmet eller i hemmets närmiljö.

Vår verksamhetsidé och vårt uppdrag är att du ska få stöd att leva ett så normalt liv som möjligt utifrån dina egna förutsättningar. Insatserna ska präglas av ett stort självbestämmande.

Vi har ett brett kontaktnät över Stockholms stad vilket underlättar vid rekrytering av nya medarbetare med exempelvis specialkompetenser.

Vi rekryterar dina medarbetare i samråd med dig. Du kan alltid ge förslag på personer som du önskar att vi ska anställa och vi tar reda på dina önskemål när det gäller exempelvis utbildning, språk, erfarenhet eller annat som är viktigt för dig. Du kan välja hur aktiv du önskar vara i rekryteringsprocessen.

Vi har lång och bred erfarenhet av arbete hos personer med olika funktionsnedsättningar. När insatsen har kommit igång följs den upp.

Vi är alltid öppna för att diskutera din insats.

Skärholmens assistansenhets kontor ligger lättillgängligt i Bredängs centrum.

Hitta hit

Uppdaterad