Assistansenheten Enskede-Årsta-Vantör

Tussmötevägen 187

Vi är en kommunal verksamhet som erbjuder Dig personlig assistans, avlösar- och ledsagarservice.

Fakta

Typ av service
Avlösning SoL
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal

Du som har ett biståndsbeslut enligt SoL (Socialtjänstlagen), LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta) eller Assistansersättning och som söker en utförare, är varmt välkommen att kontakta oss.

Vi arbetar efter våra ledord:

  • Bemötande
  • Trygghet
  • Delaktighet.

Vi har lång erfarenhet av att ge professionellt stöd och service inom personlig assistans och ledsagning/avlösning. Vi matchar Ditt stöd utifrån behov och önskemål.

Vi lägger stor vikt vid den personliga kontakten mellan Dig och den personal som Du kommer att ha kontakt med.

Dina behov och önskemål styr rekryteringen av personal.

Assistansenheten skickar regelbundet ut egna enkäter som ett led i vårt kvalitetsarbete där Du besvarar frågor om hur Du upplever ditt stöd.

Hos oss är Du trygg och erbjuds möjlighet till ett självständigt liv utifrån dina specifika förutsättningar och behov.

Välkommen att kontakta oss!

Hitta hit

Uppdaterad