Assistans och Hemtjänst i Stockholm AB

Gambrinusgatan 5 ,2 tr

Behovet av att få ledsagning och avlösning där man kan förmedla sig på det egna språket är stort. Om man får kommunicera på sitt modersmål så ökar trygghetskänslan och inflytandet.

Fakta

Typ av service
Avlösarservice LSS
Verksam i
Bromma, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hässelby-Vällingby, Kungsholmen, Norrmalm, Rinkeby-Kista, Skarpnäck, Skärholmen, Spånga-Tensta, Södermalm, Östermalm, Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Privat
Webbplats
http://assistanshemtjanst.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Vi är ett av de mest innovativa företagen inom detta område. Finsktalande personal rekryteras om behov uppstår.

Om verksamheten och inriktning

Individuellt utformat stöd i vardagslivet förmedlat på det egna språket med respekt för alla kulturella och religiösa inslag.Vår målsättning är att de kunder som väljer oss ska känna tillit och trygghet i de tjänster som de nyttjar och att stödet utgår från våra kunders självbestämmande, integritet och behov och att varje insats utformas individuellt i samråd med kunden. Om en närstående behöver avlösning under tiden förälder eller maka/make gör egna aktiviteter utformar vi stödet efter kundens behov och förmåga.

Särskild kompetens

Vi bedriver kvalitetsarbete utifrån den enskilda individens behov. Våra medarbetare utbildas utifrån vilka behov du har. Våra insatser utförs av personal som har kunskap att utföra uppdraget. Därför ger vi våra medarbetare fortlöpande utbildning så vi kan möta framtida krav. Vi har kontakt med demensförbundet och har en god kompetens inom området. För oss är det viktigt att se helheten runt varje enskild individ.

Övrig information

Vi har medarbetare som pratar andra språk förutom svenska, till exempel; ryska, polska, armeniska, arabiska, dari, pashto, tigrinja och engelska.Vi är flexibla i vårt sätt att arbeta men ger även struktur och trygghet. Varje kund får en kontaktperson som är den som huvudsakligen besöker kunden och är kundens ”språkrör” utåt om behov finns av det.

Hitta hit

Uppdaterad