Adeocare Västerort

Friherregatan 24, 165 58 Hässelby

Upplevelsen av livsglädje är tätt sammankopplad med gemenskap, utmaningar och upplevelser. Därför är det vår livsviktiga uppgift att se, lyssna och ta initiativ till lösningar varje dag.

Fakta

Typ av service
Avlösarservice LSS
Verksam i
Bromma, Hässelby-Vällingby, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm, Norra innerstaden
Organisationsform
Privat
Webbplats
https://www.adeocare.se/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Om verksamheten

Vi arbetar för att göra det möjligt för dig att leva så som du önskar. För att åstadkomma detta arbetar vi personcentrerat. Det innebär att vi ser till dina behov, förmågor, mål och intressen.

Personalens kompetens

Vår personalgrupp har stor erfarenhet av arbete inom ledsagning och avlösning. Vi har en mycket kompetent personal som finns på plats dygnet runt, året om.

Övrigt

Vi talar även arabiska, engelska, finska, kurdiska, lettiska, litauiska, tigrinja, somaliska, ryska, polska, persiska

Hitta hit

Uppdaterad