Anhörigstöd, Spånga-Tensta

Stormbyvägen 2-4, 163 55 Spånga

Du som hjälper, stödjer eller vårdar en närstående är välkommen att kontakta oss som arbetar med anhörigstöd i Spånga-Tensta.

Fakta

Typ av service
Anhörigstöd
Verksam i
Spånga-Tensta
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Om anhörigstödet

Vi erbjuder dig som anhörig bland annat

  • information och rådgivning
  • samtalsgrupper där du träffar andra i liknande situation
  • tematräffar
  • föreläsningar och utbildningar
  • information om intresseorganisationer
  • vägledning inom socialtjänsten.

Bra att veta

Anhörig är den som ger hjälp till någon, inom familjen, släkten eller vänkretsen, som på grund av långvarig sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning, inte klarar av vardagen på egen hand. Som anhörig kan man vara förälder, far- och morförälder, barn och barnbarn, annan släkting, maka eller make, sambo, särbo, eller annan person som granne eller vän.

Närstående är den som tar emot omsorg av en anhörig eller annan person på grund av långvarig sjukdom, hög ålder eller funktionsnedsättning. Det kan vara en förälder, far- och morförälder, barn och barnbarn, annan släkting, maka och make, sambo, särbo, granne och vän.

Vi som arbetar med anhörigstöd för inga journaler och har tystnadsplikt och det kostar ingenting att kontakta oss.

Hitta hit

Uppdaterad