Anhörigstöd Spånga-Tensta

Fagerstagatan 15

Du som vårdar eller stödjer en närstående ska uppleva att du har en bra livssituation och god fysisk och psykisk hälsa.

Fakta

Typ av service
Anhörigstöd
Verksam i
Spånga-Tensta
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Du som stödjer en närstående äldre, en närstående med funktionsnedsättning eller med missbruksproblematik är välkommen att kontakta anhörigkonsulent för äldre och funktionsnedsatta eller anhörigstödjare för närstående med missbruksproblematik, för information om stöd och hjälp.

Du kan vända dig till anhörigkonsulent Kristina Wennström för råd, stöd samt information om verksamheter som finns för dig som vårdar och hjälper en närstående. Stödet kan bestå av anhöriggrupp, vägledande samtal, information om hjälpmedel, intresseföreningar, seminarier och föreläsningar. Har du behov av avlastning eller avlösning i hemmet förmedlar anhörigkonsulenten kontakt med biståndshandläggaren. Med närstående avses anhörig, vän, granne eller annan nära person.

Vill du delta i en anhörigstödsgrupp? För mer information kontakta anhörigkonsulent Kristina Wennström.

Hitta hit

Uppdaterad