Anhörigstöd Rinkeby-Kista

Visa på karta

Stödjer du någon som är långvarigt sjuk, äldre, har en funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller som har missbruksproblem? Då kan du själv behöva stöd.

Fakta

Typ av service
Anhörigstöd
Verksam i
Rinkeby-Kista
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Du kan vara make/maka, sambo, partner, barn, barnbarn, förälder, syskon, vän eller granne. Anhörigkonsulenten ger information och lotsar dig till de kontakter och aktiviteter som passar din situation.

Anhörigstödet erbjuder

  • Information och vägledning om vart du kan vända dig utifrån din situation
  • Stödsamtal
  • Information om intresseorganisationer
  • Information om aktuella föredrag och temaföreläsningar
  • Rinkeby-Kistamottagningen (missbruk) erbjuder anhörigstöd enligt CRAFT-modellen

Bra att veta

Stödet du får av anhörigkonsulenten är kostnadsfritt. Anhörigkonsulenten har tystnadsplikt och det görs ingen registrering eller journalföring.

Biståndsbedömde insatser

Om du hjälper, stödjer eller vårdar en närstående kan du och din närstående ansöka om avlastning och stöd genom biståndsbedömda insatser från stadsdelsförvaltningen. Det är din närstående som ansöker om de insatser som i sin tur ger avlastning till dig som anhörig.

Även du som anhörig kan ansöka om stöd för egen del, men beroende på vad ansökan gäller kan samtycke från din närstående krävas. Observera att du som anhörig inte kan ansöka om stöd för en närstående som är myndig utan en fullmakt.

Är din närstående över 65 år och vill ansöka om insatser, kontakta:
Äldre direkt 08-80 65 65

Är din närstående under 65 år, har en fysisk eller psykisk
funktionsnedsättning eller sjukdom och vill ansöka om insatser, kontakta:
Kontaktcenter 08-508 11 508

Hitta hit

Uppdaterad