Anhörigstöd Järva

Borgarfjordsgatan 14 i Kista och Elinsborgsbacken 3 i Tensta

Stödjer du någon som är långvarigt sjuk, äldre, har en funktionsnedsättning, eller psykisk ohälsa i Järva? Då kan du själv behöva stöd.

Fakta

Typ av service
Anhörigstöd
Verksam i
Järva
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Anhörigkonsulent hjälper dig

Du kan vara make/maka, sambo, partner, barn, barnbarn, förälder, syskon, vän eller granne. Anhörigkonsulenten ger dig information och lotsar dig till de kontakter och aktiviteter som passar din situation.

Anhörigstödet erbjuder

  • Information och vägledning om vart du kan vända dig utifrån din situation
  • Vägledande stödsamtal och anhöriggrupper
  • Information om intresseorganisationer
  • Information om aktuella föredrag och temaföreläsningar

Bra att veta

Stödet du får av anhörigkonsulenten är gratis. Anhörigkonsulenten har tystnadsplikt och det görs ingen registrering eller journalföring

Ansök om stöd och avlastning

Om du hjälper, stödjer eller vårdar en närstående kan du och din närstående ansöka om avlastning och stöd genom biståndsbedömda insatser från stadsdelsförvaltningen. Det är din närstående som ansöker om de insatser som i sin tur ger avlastning till dig som anhörig.

Även du som anhörig kan ansöka om stöd för egen del, men beroende på vad ansökan gäller kan samtycke från din närstående krävas. Observera att du som anhörig inte kan ansöka om stöd för en närstående som är myndig utan en fullmakt.

Länkar till nytta för dig som anhörig

Nationellt kompetenscentrum anhöriga: Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Anhörigas riksförbund: Anhörigas Riksförbund

SNAPH. Stockholms Nätverk Aktion Psykisk Hälsa: Stockholms Nätverk Aktion Psykisk Hälsa

Fler kontaktvägar

Utöver Anhörigstöd i Järva kan du vända dig till stadens kontaktcenter för information.

Är din närstående över 65 år och vill ansöka om insatser, kontakta Äldre direkt. Telefon: 08-80 65 65

Är din närstående under 65 år, har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller sjukdom och vill ansöka om insatser, kontakta Kontaktcenter. Telefon: 08-508 11 508

Hitta hit

Uppdaterad