Anhörigstöd Farsta

Munkforsplan 45

Du som hjälper, stödjer eller vårdar en närstående är välkommen att kontakta anhörigkonsulent Anna Andersdotter för information om stöd och hjälp. Med närstående avses make/maka, sambo, partner, förälder, annan släkting, granne eller vän.

Fakta

Typ av service
Anhörigstöd
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Anhörigstödet erbjuder dig stöd, råd och vägledning genom bland annat:

  • Information
  • Anhörigvårdarkort
  • Råd och tips om vart du kan vända dig för att få veta mer
  • Hembesök
  • Stödsamtal
  • Anhörigcirklar
  • Föredrag och temaföreläsningar.

Hitta hit

Uppdaterad