Insatser och utbildningar

Har du en funktionsnedsättning och är i behov av extra stöd för att komma ut i arbetslivet? Det finns olika insatser, utbildningar och sätt att få stöd på.

Vårt utbud

Du som har en långvarig funktionsnedsättning på grund av psykisk ohälsa kan få information och stöd till arbete, studier eller annan sysselsättning.

Det kostar ingenting och det krävs ingen remiss för att komma till Alfa.

IWork vänder sig till dig som är i daglig verksamhet eller på väg dit men som vill och tror att du har förmågan att klara av ett arbete eller studera. Vi arbetar enligt Supported employment metoden SE där vi utifrån dina önskemål, kunskaper och förmågor stöttar mot arbete eller studier.

Vi vänder oss till stockholmare från 18 år och uppåt och vi tar emot intresseanmälningar från stadsdelsförvaltningarnas LSS-handläggare eller dagliga verksamheter.

På Jobbtorg Stockholm får du hjälp utifrån din egen situation. Medarbetarna på jobbtorgen har stor erfarenhet av att stötta personer med olika typer av funktionsnedsättningar, för att få ett arbete eller börja studier. 

Komvux Rosenlund är en vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter. För dig som har hörselnedsättning finns möjlighet att få undervisning på teckenspråk.

Komvux Rosenlund vänder sig till dig som behöver förbättra eller komplettera din utbildning. På vår skola får du kunskaper motsvarande obligatoriska särskolan, grundsärskola samt gymnasiesärskolans nationella program.

Har du nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning kan få möjlighet till anställning med rehabiliterande inslag genom Offentligt skyddat arbete, OSA. På sikt ska anställningen leda till ett arbete på den vanliga arbetsmarknaden.

Du får individuella möten med en arbetskonsulent. Tillsammans arbetar ni med en lösningsfokuserad metod för att ta fram en handlingsplan för dig. Utgångspunkten är alltid dina resurser och behov.

Kontakta din stadsdelsförvaltning för mer information.

Du som har en funktionsnedsättning som påverkar din arbetsförmåga kan arbeta som serviceassistent. Det passar dig som skulle vilja ha ett anpassat och avgränsat arbete inom Stockholms stad. 

Som serviceassistent får du möjlighet att under 24 månader prova på att arbeta i någon av stadens egna verksamheter.

Stockholms stad erbjuder visstidsanställningar i stadens verksamheter för att underlätta för dig som har en funktionsnedsättning att ta dig ut på arbetsmarknaden. Anställningarna kan vara av olika längd upp till 24 månader och föregås oftast av en praktik på sex veckor upp till tre månader.

Kontakt för mer information
Lars Ahlenius
Telefon: 08-508 35 537
E-post: lars.ahlenius@stockholm.se

Uppdaterad